Fáze syndromu vyhoření přicházejí postupně

28.06.2023

Rozvoj syndromu vyhoření prochází určitými fázemi, které mají své charakteristické vlastnosti. Dlouhodobý stres, obvykle spojený s vysokou pracovní zátěží, vede k extrémní únavě, která je doprovázena psychickými příznaky, jež ovlivňují i fyzickou a sociální stránku života. Tento stav je znám jako burnout syndrom neboli syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření často vzniká v důsledku nerovnováhy mezi očekáváními v profesním životě a realitou, mezi ideály a skutečností. Fáze syndromu vyhoření plíživě pokračují a je důležité věnovat jim pozornost.

Syndrom vyhoření fáze

Burnout syndrom se projevuje čtyřmi fázemi. Prvotní období nadšení z práce, kdy člověk pociťuje značnou motivaci, nese v sobě ale i zanedbávání hobby a volnočasových aktivit, a to na úkor práce. Nicméně nadšení nemůže trvat věčně a postupně nastává období stagnace, kdy očekávání nedojdou naplnění, případně jen velmi pomalu a s obtížemi. To vede k frustraci, protože člověk se opakovaně potýká s překážkami, a k apatii, kdy pociťuje bezmocnost. Poslední je syndrom vyhoření. Fáze postupně berou člověku chuť a motivaci do práce.

Fáze syndromu vyhoření

Pracovník trpící syndromem vyhoření obvykle prochází všemi zmíněnými fázemi. I když se snaží pracovat co nejlépe, necítí se dostatečně oceněn za své výsledky. Tato situace vytváří vhodné prostředí pro vznik vyhoření, protože postupně začíná přicházet názor, že práce již nedává smysl. Neurózy, především úzkost, začínají vstupovat na scénu a provázejí další fáze syndromu vyhoření. Přítomnost ostatních lidí se stává stresující a radostný elán je nahrazen vyčerpáním a zklamáním.

Fáze vyhoření

Burnout je doprovázen charakteristickými příznaky, které svědčí o tom, že se jedná právě o tento problém. Patří sem porucha paměti a koncentrace, únavnost a pokles výkonnosti, problémy se spánkem, problémy s trávením, neschopnost relaxovat a snížení sebedůvěry. V některých případech může docházet k uchýlení se k návykovým látkám, jako je například alkohol, který slouží jako únikový mechanismus od pocitů úzkosti. Kvůli neschopnosti efektivního relaxování fáze vyhoření postupně přicházejí.

Měli jste někdy pocit podobný syndromu vyhoření?