Holotropní dýchání: Cesta k vyššímu vědomí

13.05.2023

Holotropní dýchání je technika, která se zaměřuje na prohloubení stavu vědomí a podporu osobního růstu prostřednictvím specifického typu dýchání. Byla vyvinuta Stanislavem Grofem a jeho manželkou v 70. letech 20. století jako léčebný potenciál rozšířených stavů vědomí. Co všechno tato metoda obnáší?

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání se často využívá v rámci rozvoje osobnosti, terapie traumatu a hledání vnitřního smyslu. Mnoho lidí hlásí pozitivní změny po absolvování této techniky, jako je zvýšené sebeuvědomění, emocionální uzdravení a posílení duchovního spojení. I proto se metoda využívá pro řešení psychických potíží spojených se zvýšeným stresem, post-traumatickou stresovou poruchou, různými závislostmi, migrénou, chronické bolesti.

Holotropní dýchání kurz

Cílem holotropního dýchání je umožnit přístup k nevědomým vrstvám našeho bytí a podpořit jejich integraci a uzdravení. V průběhu provádění této techniky se mohou objevit intenzivní emoce, vzpomínky, vize nebo pocit jednoty s vesmírem. Proces je podpořen bezpečným prostředím a účastí facilitátora, který ovládá holotropní dýchání. Kurz je základem, který by měl každý absolvovat, pokud se chce této metodě věnovat. U nás se tomu věnuje například hudebník a zkušený facilitátor Roman Petrov.

Co je holotropní dýchání

Na otázku, co je holotropní dýchání, je možné odpovědět i tak, že se při něm používá intenzivní a prodloužené dýchání s otevřenými ústy, které je synchronizováno s hudbou a prováděno pod dohledem facilitátora. Tím se zvyšuje přísun kyslíku do mozku a dochází ke změně stavu vědomí, který může vést k hlubokým psychologickým a duchovním i tělesným prožitkům. Obvykle se při cvičení vytvoří dvojice, v níž jeden dýchá a druhý dohlíží na průběh dýchání a poskytuje mu pomoc, pokud je zapotřebí.

Tato metoda není vhodná pro každého a lidé s určitými psychiatrickými diagnózami a zdravotními problémy by měli konzultovat stav se svým lékařem nebo terapeutem před účastí v kurzu. Celkově je holotropní dýchání užitečným nástrojem pro ty, kteří se chtějí otevřít a prozkoumat své vnitřní světy s cílem dosáhnout osobního růstu a transformace.

Chtěli byste někdy absolvovat kurz holotropního dýchání?