Hydrogeologický průzkum Říčany vám pomůže s vyhledáním vodního zdroje

10.11.2020

Chystáte se na stavbu rodinné nemovitosti a chtěli byste si na pozemku vykopat vlastní studnu? Na první pohled se to zdá být naprosto banální činností, ovšem je nesmyslné se pouštět do zemních prací bez vědomí, jestli je na pozemku dosažitelný vodní zdroj. Právě tehdy vám může pomoci hydrogeologický průzkum, který se specializuje na průzkumné i realizační práce při hledání vhodného místa na vykopání studny. Poté už následuje průzkumný vrt a nutná legalizace studny.

Hydrogeologický průzkum Říčany
Hydrogeologický průzkum Říčany

Jak vám může hydrogeologický průzkum Říčany pomoci?

Hydrogeologický průzkum Říčany se specializuje na hydrogeologický průzkum při vyhledávání vodních zdrojů a vrtů pro tepelná čerpadla. Ty jsou v dnešní době velice populární, takže tuto službu vyhledává stále větší množství tuzemských občanů. Po provedeném průzkumu získáte posudek od hydrogeologa s odbornou způsobilostí, a navíc si budete moci objednat také kompletní projektovou dokumentaci vrtané studně.

Proč mít hydrogeologický posudek?

Bohužel doba se od minulosti hodně změnila a stavební zákon prodělal několik významných novelizací. Mimo jiné je v něm zahrnuta i povinnost nově postavených nemovitostí řešit likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch v rámci daného pozemku. Odvod vody ze střechy nebo z parkovacího stání může být u některých parcel velkým problémem. Hydrogeologický posudek je zásadní při jednání s úřady, protože tímto dokumentem snadno dokážete, že zásak vody je v daném místě dobře možný. Může vám s tím pomoci projektant vodohospodářských staveb.

Jak se řeší zasakování dešťových vod?

Konstrukce zasakování dešťových vod by se měla nacházet v každém nově postaveném objektu. Vybírat můžete ze dvou konstrukčních řešení. Bodový zásak se lépe hodí pro dobře propustné podloží, kde není k zasakování dešťových vod potřebná větší plocha. V praxi se ovšem daleko častěji setkáte s požadavkem na konstrukci plošných prvků. Zpravidla jde o zemní rýhu nebo vykopanou jámu.

Chystáte se na svém pozemku kopat studnu? Pak by vám měl poradit hydrogeolog, zda má takový výkop vůbec smysl.