Informační systém pro školky Dignus.cz

08.10.2018

Praktický online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je uživatelsky jednoduchý, vyznačuje se vysokým stupněm zabezpečení. 

Informační systém pro školky byl připraven pro pracovníky školky, pro rodiče svěřených dětí i pro nadřízené ve školce, při vychovávání dětí pozdvihuje spolupráci mezi vychovateli a rodiči. Systém Dignus předkládá nutné informace rodičům, systém je otevřený pro ukládání fotografií a aktuálních zpráv, materiály nutné k fakturaci se dají do systému také vložit. Souběžně se díky ověřenému, ale jednoduchému systému dá vypočítat školné. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Pro management se zde vypracovávají statistiky a sestavy.

Ze zákona je provozovatel nucen mateřské školky nebo jeslí kontinuálně kontrolovat dětskou docházku, a proto je třeba zavést evidenci dětí. Účelný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splnil potřebu elektronické registrace docházky dětí za využití čipů či vstupních karet. Dignus je tu pro ulehčení zaměstnanecké práce, navíc ještě zjednoduší zaznamenávání chodu mateřské školky, dětské skupiny a také jeslí. Správce modulu před jeho spuštěním zaměstnancům školního zařízení program předvede, pomohou v prvotních nesnázích, všechny otázky budou hned zodpovězeny.

Ovládání programu bude snadné i pro ty, kteří se více přátelí s výchovou dětí než s programy na pc. Administrativa je v tomto programu minimalizována. MŠ, jesle a dětské skupiny program Dignus dostávají vypracovaný dle požadavků, je zašifrován, program Dignus je zajištěn proti vniknutí neoprávněných lidí.