Ke snížení rizika požáru pomohou pravidelné kontroly

17.06.2020

Co si laik v oboru elektřiny představí pod slovem transformátor? Pravděpodobně nic nebo maximálně sloup, z něhož vedou na všechny možné strany dráty s vysokým napětím. Transformátor je jinak v elektrotechnice netočivý elektrický stroj, co umožňuje přenos elektrické energie a transformaci nízkého střídavého napětí na vysoké. Jak snížit rizika požáru transformátoru?

I ve fotovoltaických elektrárnách se využívají transformátory

Transformátor je také základním prvkem v přenosu elektrické energie z místa, kde byla vyrobena, ke konečnému spotřebiteli. Při přenosu vysokého napětí jsou nižší ztráty. Transformátory nabyly na důležitosti také v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami, kde jsou jejich podstatnou součástí. Zvláště pro ně byly vyvinuty nízkoztrátové olejové transformátory. Své uplatnění však nacházejí i jinde. Olej zde působí jako chladič a ochrana před požárem. Aby však fungoval, tak jak má, měla by být pravidelně prováděna jeho kontrola.

Jaká rizika požárů jsou u transformátorů?

Při odborné revizi olejového transformátoru se obvykle kontrolují tři základní body:

  • Navlhnutí stroje - jestliže stoupá vlhkost v transformátoru, vede k poklesu napětí izolačního oleje, což může vést až k havárii stroje i jeho požáru.
  • Stupeň stárnutí izolačního oleje - kromě izolace olej plní funkci chlazení. Když extrémně zestárne, stroj se začne přehřívat, zhoršují se izolační vlastnosti a soustava se stává nestabilní. Opět zde může dojít k požáru.
  • Skrytá závada - lokální přehřátí ani výbojová činnost nejsou právě okolnosti, o které by majitel stroje stál.

Nepodceňujte pravidelnou revizi olejových transformátorů

Jak je patrné, kontrola oleje v transformátoru má svůj důležitý smysl, který není radno podceňovat. Je tak lze dosáhnout snížení rizika požáru. Pokud je transformátor z tohoto hlediska v pořádku, nehrozí neočekávané zastavení provozu, výroby nebo linky a nevznikají ani ztráty kvůli přerušení dodávky elektrické energie. A co teprve, kdyby skutečně došlo k požáru z důvodu závady v olejovém transformátoru.

V české normě ČSN EN 60422 je stárnutí oleje identifikované řadou diagnostických metod, které provádí revizní technik při kontrole. Olej, jenž už dosáhl konce své životnosti, není těžké z technického hlediska vyměnit za nový. Je však třeba zvolit ten správný okamžik pro výměnu.