Prohlášení nemovitosti: Obraťte se na odborníky ve svém oboru

21.02.2022

Prohlášení nemovité věci a smlouvy o převodu vlastnických práv k jednotce jsou nezbytné pro rozdělení budovy na jednotky. Je třeba splnit různé náležitosti. Pokud si nejste zrovna jistí, obraťte se na profesionály. Ti vám pomohou se smlouvami a dalšími formalitami.

Prohlášení nemovitosti

Profesionální zpracování prohlášení nemovitosti vám může ušetřit mnoho starostí a času. Odborníci se totiž orientují v jednotlivých náležitostech a s jejich pomocí tak můžete celým procesem hladce proklouznout. Prohlášení je třeba podat k místně příslušenému katastrálnímu úřadu, a to společně s návrhem na povolení zápisu vkladu, na jehož základě je umožněno rozdělení budovy na jednotlivé jednotky v číselné řadě.

Prohlášení nemovité věci

Prohlášení nemovité věci má povinné náležitosti, musí obsahovat například označení pozemku, domu, obce, katastrální území, údaje o jednotce další. Chybět nesmí ani stanovy společenství vlastníků jednotek. K prohlášení je třeba přiložit schémata všech podlaží, určující polohu bytů a společných částí domu s údaji o podlahové ploše bytů. Jakmile katastrální úřad zpracuje tyto dokumenty, rozdělí budovu na jednotlivé jednotky. Číslování probíhá zpravidla v logickém sledu od jednotky v nejnižším podlaží.

Likvidace bytového družstva

S nemovitostmi je spojena také řada dalších dokumentů a procesů, přičemž jedním z nich je likvidace bytového družstva. Ta je vykonávána prostřednictvím fyzické osoby, která přijme funkci likvidátora družstva. Důležité je počítat také s určitou cenou za likvidaci. Ta se může lišit dle jednotlivých částí. Počítat byste měli s odměnou notáře za účast na členské schůzi, kolky za podání obchodnímu soudu či třeba archivací dokumentů v závislosti na více faktorech.

Odborné bytové a družstevní poradenství může být velmi nápomocné, jelikož vám pomůže v mnoha různých situacích. Neváhejte se proto obrátit na odborníky.