Revize elektroinstalace

02.09.2017

Bezpečným, prověřeným a pokaždé dostupným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní budově nebo výrobní hale provede revize hromosvodů a revize elektrospotřebičů, je spol. Revize Elektro. Společnost provádí veškeré revize elektroinstalace v Praze, ale i v celé republice za použití nejkvalitnějších technologií.

Hromosvod
Hromosvod

Elektro revize 

Firma revize provádí měření zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, realizuje montáže a opravy v rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Do kompetencí firmy spadají rovněž montáže, elektrorevize a opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 - 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, rozvaděčů GMA - izolovaných plynem SF6 a vypínačů ALSTOMHVX 22 kV - izolovaných vákuem. Nezapomíná se ani na měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů a plnění přístrojů plynem.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem daná revize elektrospotřebičů je třeba kvůli bezpečnosti práce, zdraví i ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen nechat provést revize elektrospotřebičů i revize hromosvodů. Firma Elektro Revize se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování i přeměření. Hodnoty se pak zaznamenávají do revizních karet.

Před ničivými blesky vás ochrání revize hromosvodů

Blesk představuje nebezpečí pro zařízení, občany, stavby, instalace i inženýrské sítě, a z tohoto důvodu se jako účinná ochrana instalují hromosvody. Právě revize hromosvodů je dalším ochranným činitelem. Při umístění nového hromosvodu realizujeme takzvané výchozí revize. Periodické revize hromosvodů provádíme každé 4 roky a po havárii je nutné provést mimořádné revize hromosvodů.