Revize elektrospotřebičů aneb kdo má povinnost provádět kontroly?

11.12.2020

Elektřina je v podnikání používaná prostě všude. Ať už se bude jednat o specializované stroje nebo obyčejná čerpadla či počítače, všechna elektrická zařízení by měla v pravidelných intervalech procházet revizemi. Stěžejním dokumentem je v tomto případě norma s označením ČSN 33 1600, platná od roku 2010. V ní se nachází veškeré lhůty a nařízení, která se týká revize elektrospotřebičů.

Revize elektrospotřebičů
Revize elektrospotřebičů

Co se při pravidelné revizi provádí?

Revize elektrospotřebičů samozřejmě nemůže provádět každý. Je zapotřebí projít speciálním školením, na jehož konci obdrží zaměstnanec certifikát. Během pravidelné revize elektra zkontroluje všechna zařízení a spotřebiče navíc označí identifikačními štítky. Zkušený technik ke každému elektrickému stroji vyhotoví unikátní revizní kartu, v níž jsou zaznamenány veškeré podrobnosti o prováděných opravách a také aktuální stav daného elektrospotřebiče.

Každý spotřebič se musí zvlášť proměřit

Nezáleží na tom, zda se technik rozhodne kontrolovat elektrickou pilu nebo čerpadlo, protože stejně musí každý spotřebič jednotlivě proměřit. Tyto hodnoty pak zaznamená do revizní karty, takže je může použít při revizi následující. Revize elektroinstalace a revize elektrozařízení zajišťuje provozovatel, a to nejenom v pravidelných intervalech, ale také při zjištěných nebo předpokládaných závadách. Revize je také provedena po jakékoliv opravě, aby měl technik stoprocentní jistotu, že je elektroinstalace v pořádku.

Jak často kontroly provádět?

Česká technická norma dělí elektrické spotřebiče do několika skupin, které se liší právě intervalem prováděných revizí. Například ve skupině E se nachází pouze spotřebiče používané při administrativních činnostech, které se revidují alespoň jednou za dva roky. Pokud by zde byla zjištěna závada, zkušený technik vám okamžitě nabídne možnost drobné opravy, čímž ušetříte nejenom čas, ale také peníze.

Revizní technik provádí nejenom revize elektro, ale také revize hromosvodů. Oprava hromosvodu je pak jenom výstupem dobře zvládnuté kontroly.