Solární elektrárny na klíč

28.02.2023

Fotovoltaika na klíč je služba, která zahrnuje kompletní dodání a instalaci solární elektrárny na klíč pro váš rodinný dům nebo firmu. Fotovoltaika vám umožní snížit náklady na energie, využít dotace a financování od státu a produkovat čistou a obnovitelnou energii.

V tomto článku o solárních elektrárnách se dozvíte:

- Co je fotovoltaika na klíč a jak funguje

- Jaké jsou výhody fotovoltaiky na klíč pro vaši domácnost nebo podnikání

- Jak vybrat vhodnou firmu pro realizaci fotovoltaiky na klíč

- Jak probíhá instalace fotovoltaiky na klíč a co potřebujete k jejímu zprovoznění

- Jaké jsou možnosti dotací a financování fotovoltaiky na klíč

Co je fotovoltaika na klíč a jak funguje

Solární elektrárny na klíč je prakticky balíček služeb od A do Z. Firma, která ji nabízí, by vám měla pomoci v celém procesu zařizování fotovoltaické elektrárny od výběru až po její instalaci. Součástí fotovoltaiky na klíč by mělo být vyřízení žádosti o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii. Skládá se z fotovoltaických panelů, střídače, kabelů a dalších komponentů. Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše nebo na volné ploše a zachycují sluneční svit. Střídač převádí stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud vhodný pro domácí spotřebu nebo pro dodání do sítě.

Fotovoltaika na klíč vám umožní produkovat vlastní energii pro vaši domácnost nebo podnikání. Můžete tak snižovat náklady za elektřinu, chránit se před růstem cen energií a přispět k ochraně životního prostředí.

Jaké jsou výhody fotovoltaiky na klíč

Solární elektrárna na klíč vám přináší řadu výhod, které si můžete užívat po celou dobu provozu vaší elektrárny. Podívejme se na ně přehledně a stručně:

- Šetříte životní prostředí a využíváte nevyčerpatelný zdroj energie. Fotovoltaika přeměňuje solární záření na elektřinu bez emisí škodlivých látek.

- Návratnost investice do solární elektrárny na klíč je stálá a vysoká. Díky dotacím z programu Nová zelená úsporám můžete ušetřit až 50 % nákladů na instalaci²⁴. Navíc snižujete svou závislost na dodavateli elektřiny a chráníte se před jejím zdražením¹².

- Využíváte vlastní energii –

Neohrozí Vás výpadek elektřiny, ani její zdražení. Fotovoltaika vám umožňuje produkovat energii pro vaši domácnost nebo podnikání. Pokud máte bateriový systém, můžete si ukládat přebytečnou energii pro pozdější použití nebo ji prodávat do sítě.

- Instalace je rychlá a nenáročná.

Fotovoltaika na klíč znamená, že firma za vás vyřídí veškeré administrativní kroky i montáž elektrárny. Fotovoltaické panely jsou navíc bezhlučné, spolehlivé a nevyžadují žádnou obsluhu.

- Možnost připojení na tepelné čerpadlo nebo hybridní bateriové systémy. Fotovoltaika se dá kombinovat s dalšími technologiemi pro efektivní využití energie. Například můžete ohřívat vodu nebo topit pomocí fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Nebo můžete použít hybridní bateriový systém, který kombinuje solár i síťovou elektřinu podle potřeby.

Fotovoltaika na klíč je tedy ideálním řešením pro každého, kdo chce snižovat náklady za energie, chránit životní prostředí a být soběstačný.