Stavební stroje pro manipulaci a dopravu

02.03.2020

Bez stavebního materiálu by žádná stavba nemohla ani začít. Na stavbu je ale musíme nějak dostat - a to není jen tak. Stavební stroje k tomu určené si s tím hravě poradí - bez nich by to totiž ani nešlo. Znáte je všechny?

Stavební stroje Hydrema
Stavební stroje Hydrema

Nakladače lopatové a dopravní vozíky

Nakladače lopatové jsou určeny pro cyklické nakládání sypkých nebo kusových materiálů. Existuje jich mnoho typů, které se dělí jak podle typu podvozku, tak podle velikosti stroje. Patří sem:

  • kolové mininakladače
  • kolové nakladače
  • pásové nakladače
  • otočné nakladače

Dopravní vozíky jsou velice důležité manipulační prostředky. Využívají se zejména ve skladech nebo překladištích. Patří sem:

  • plošinové žebříky
  • korbové vozíky
  • nízkozdvižné vozíky - vidlicové nebo plošinové
  • vysokozdvižné vozíky

Dopravníky a nákladní automobily

Dopravníky pásové a speciální patří do pásové dopravy, kterou můžeme zařadit do kontinuální dopravy. Patří mezi hospodárné prostředky a je možné s nimi přepravovat jako kusový, tak i sypký materiál. Nákladní automobily jsou stavební stroje, které můžeme podle uspořádání a účelu karoserie rozdělit na valníky - nesklopné určené pro přepravu kusového materiálu a sklápěče, které se využívají k přepravě jak sypkého, tak i kusového stavebního materiálu.

Když je náklad příliš těžký

Materiály a konstrukce různých objemů a hmotností až do několika tisíc tun můžeme přepravovat díky vlečným vozidlům. Dělí se na vozidla přívěsná a návěsná. Jak v přívěsovém, tak i návěsovém provedení existují také těžkotonážní přepravní soupravy.

Ty také slouží k přepravě velmi těžkých kusů. Prostředky pro ložné operace zahrnují zejména nakládku, vykládku nebo překládku materiálů z přepravních dopravních prostředků nebo manipulaci na staveništi a dílnách. Patří sem hydraulické ruce, ramenové automobilové nakladače a teleskopické manipulátory.

Díky těmto strojům není problém na staveništi přivézt a odvézt cokoliv.