Termická analýza aneb kde tato složitá měření provádějí?

25.11.2020

Termická analýza by se na první pohled mohla zdát úplně zbytečná. Vědci a fyzici však velmi často potřebují zjistit fyzikální vlastnosti určitého materiálu v závislosti na teplotě. Hlavní výhodou metod termické analýzy je možnost nastavení přesných podmínek experimentu, což ještě zvyšuje kvalitu prováděných měření. Tyto metody analýzy ovšem provádějí pouze specializované laboratoře, kterých v České republice není zrovna mnoho.


Termická analýza
Termická analýza

Jak se vzorky dostanou do přístroje?

Vybrané vzorky samozřejmě nemůžete jen tak nasypat do specializovaných přístrojů. Proškolení zaměstnanci je umisťují do speciálních testovacích kelímků, které se liší svou velikostí, objemem a materiálem ze kterého jsou vyrobeny. Na jejich kvalitu je kladen obzvlášť velký důraz, protože špatný kelímek by mohl zásadním způsobem ovlivnit měření. Proto jsou kelímky odebírány pouze od renomovaných dodavatelů specializujících se na produkci prvotřídních neoriginálních nádobek. Až pak může být provedena termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie.

Jaké metody termické analýzy společnost provádí?

Měření vzorků pomocí termické analýzy může probíhat několika různými metodami. Mezi ty nejoblíbenější bezpochyby patří metody DSC a TGA. První jmenovaná umožňuje analyzovat vzorky v teplotním rozsahu od -90 do 500 °C. Metoda TGA má pak daleko větší teplotní rozsah, protože umožňuje měření až do 1100 °C. 

Jaké další služby laboratoř nabízí?

Specializovaná laboratoř se nezaměřuje pouze na testování různých vzorků. Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie a DSC - diferenční skenovací kalorimetrie nejsou jedinou prováděnou službou. U dané společnosti si můžete zakoupit i speciální laboratorní vybavení od nábytku, přes pipety až po titrátory a další složité přístroje. Pokud byste je potřebovali jenom na několik dní, je zde možnost jejich pronajmutí.

Potřebujete provést termickou analýzu, nebo sháníte laboratorní vybavení? Obraťte se na specializované laboratoře, kde na jednom místě seženete vše potřebné.