Zálohové financování pohledávek před splatností s factoringem

28.04.2017
Zálohové financování pohledávek
Zálohové financování pohledávek

Factoring je průběžný odkup krátkodobých pohledávek, obvykle se splatností do 180 dnů, společností věnující se faktoringu . Dodavatelé služeb či zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Faktoringová společnost se stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a většinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring - výhody pro vás

Díky faktoringu je možné s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a získáte tím i konkurenční výhody. Sami si můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Nepřekvapí vás pak také sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou firmou. Splatnost faktur pak může představovat 14 dní až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než odběratel pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární hlavně díky své poměrně nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

A co tzv. kreditní riziko?

V případě bezregresního faktoringu faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se převádí na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a právě proto se mu říká factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního faktoringu je využíváno rovněž při dodávkách dosud neprověřeným odběratelům, nebo třeba za hranice země.