Zbrojní průkaz aneb kde a jak získat oprávnění k vlastnictví střelné zbraně?

01.03.2021

Pokud toužíte po legálním vlastnictví střelné zbraně, musíte si bezpodmínečně opatřit zbrojní průkaz. Dělí se na různé skupiny podle účelu, k němuž chcete vlastněnou střelnou zbraň využívat. To v praxi znamená, že máte-li doma historickou pušku nebo si občas chodíte s kamarády zastřílet na střelnici, měli byste být vlastníky zbrojního průkazu.

Zbrojní průkaz
Zbrojní průkaz

Věkové hranice žadatele

Žadatel o zbrojní průkaz musí kromě všeobecných a některých specifických podmínek splňovat i věkovou hranici příslušné skupiny. Například zbrojní průkaz skupiny A, D a E může být vydán pouze žadateli, jehož věk přesáhl hranici 21 let. Žádáte-li o skupinu B, nebo C, pak stačí dosáhnout plnoletosti, tedy 18 let. Kromě toho v našem právním řádu existuje řada výjimek, které umožňují získání zbrojního průkazu dříve. Typicky se jedná o studenty lesnických nebo puškařských škol či členy střeleckých spolků.

Kde získat odbornou způsobilost?

Nejjednodušší je se obrátit na specializovanou střeleckou školu, kde získáte komplexní teoretickou i odbornou přípravu. Střelecká škola zaměstnává pouze zkušené lektory, kteří ke každému klientovi přistupují individuálně. V rámci zakoupeného vzdělávací kurzu si objasníte legislativu vztahující se k vlastnictví střelné zbraně, teoretické zacházení se zbraní a samozřejmě i praktické zkoušky střelby. Střelecké kurzy jsou samozřejmě upraveny v závislosti na skupině, o kterou žádáte. Výuka je prováděna pouze v Praze, což může být pro mimopražské obyvatele značná komplikace.

Kolik takový kurz stojí?

Získání zbrojního průkazu není finančně náročnou investicí. Pokud se rozhodnete pro absolvování kurzu v renomované střelecké škole, počítejte s nákladem okolo 2 500 korun českých. Kromě toho je třeba zaplatit přihlášku ke zkoušce u Policie ČR, získat fotografii a zaplatit odměnu komisaři při vykonávání závěrečné zkoušky. K tomu všemu připočtěte ještě získání zdravotního posudku od praktického lékaře, který většinou stojí 500 Kč. Celkem vás zbrojní průkaz bude stát přibližně 6 tisíc korun, přičemž jeho platnost je 10 let.

Pokud si nevíte s čímkoliv ohledně získání zbrojního průkazu rady, obraťte se na specializovanou střeleckou školu. Její instruktoři vás komplexně připraví na zkoušku, takže nebudete mít problém s jejím složením.