Zhotovíme daňové přiznání, vedeme účetnictví, zpracování mezd, DPH

17.04.2020

Pro pomoc s účetnictvím a daněmi se směle obraťte na firmu AZA účetnictví, která vede účetnictví a daňovou evidenci. Firma je specialistou na daňové přiznání, zdokonalení v daních, daňové poradenství, přetvoření účetnictví ve shodě s platnými normami v daňové oblasti. Zkušení daňoví poradci mají zkušenosti s podvojným účetnictvím a sestavováním účetních uzávěrek. Zkušení odborníci jsou v neustálém spojení s různými daňovými poradci a auditory, spolupracují s jednotlivými úřady v administrativě.

Vedení účetnictví
Vedení účetnictví

Firma do své práce pojímá vedení účetnictví, zpracování dokonalé daňové firemní a soukromé evidence, postará se rovněž o personalistiku, zpracuje mzdy a veškeré DPH, opatří zúčtování daně a silniční daně. Pojímá spravování evidence majetku, správu evidování skladu, skladové hospodářství, vypočítání služebních cest a cestovních náhrad, eventuálně úpravu vedení účetnictví a vnitřních podnikových směrnic.

Daňové přiznání pro Prahu a Středočeský kraj, daňové přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob, zkušeně vyhotoví daňové přiznání k silniční dani, zhotoví daň z převodu nemovitosti. Součástí práce je také zastupování firem na FÚ při kontrolách a šetřeních. Společnost vedení účetnictví obsahuje komplexní zpracování mezd a personalistiku, vypočítání měsíčních mezd, vedení mzdových listů, správu listů důchodového pojištění a další úkony.

Hodnověrná daňová evidence Praha, vyhotovená společností, zahrnuje také nezbytnou administrativu a správu evidence daní, vykonává administrativu ve správě deníků příjmů a výdajů, jakož i správě pokladních knih. Provádíme současně vedení evidence dlouhodobého majetku, ale i na administrativní činnosti při vedení skladu a správě hospodaření skladu.